AB nükleere alternatif arıyor

Dünya enerji ihtiyacının yüzde 18’ini nükleer santrallerden elde ediyor. Ancak özellikle Avrupa ülkeleri nükleer yerine yeni enerji kaynağı arayışına girdi

Dünyada 6 milyar insan yaşıyor. Araştırmalara göre her insan yılda ortalama 2 ton ham petrole eş değer oranda enerji tüketiyor. Bu oran sanayi ülkelerinde kişi başına 6 tona kadar çıkıyor. Birleşmiş Milletler’in rakamlarına göre 2050 yılında dünya nüfusu 9 milyara çıkacak. Enerji ihtiyacı da bu artışa paralel yükselecek. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde ise özellikle kömür, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına olan talebin hızla artması bekleniyor. Ancak hesaplar bu enerji kaynaklarının oluşan talebi karşılama konusunda yetersiz kalacağını gösteriyor. Günümüzde kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynaklı enerji kaynakları dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyor. Bilim adamları bu enerji tercihinin 2050 yılına kadar artan trendle devam etmesi halinde çevre için ciddi sorunların oluşacağı konusunda hemfikir. Peki dünya hem fosil temelli enerji kaynaklarından uzaklaşıp hem de hızla artan enerji ihtiyacını nasıl karşılayacak?

Ucuz enerji ama…

Ortaya atılan çok sayıda proje var: Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve verimli enerji kullanımını destekleyen teknolojilerin geliştirilmesi bu anlamda sıkça gündeme geliyor. Dünyanın hiç gündeminden düşmeyen bir diğer konuda nükleer enerji. Nükleer santraller ucuz ve sürekli enerji üretim imkanı sağladığı için özellikle sanayi ülkeleri tarafından yaklaşık 50 yıl önce kullanılmaya başlandı. Ancak geçmişte farklı ülkelerde yaşanan üç nükleer santral kazası başta İtalya olmak üzere çok sayıda nükleer enerji kullanan ülkeyi harekete geçirdi. Roma hükümeti 1986 yılında Çernobil’de meydana gelen kazanın ardından ülkedeki nükleer santralleri kapama kararı aldı. Dört santral 1990 yılında tamamen devre dışı kaldı. İsveç, Almanya, Belçika ve İspanya ise önümüzdeki 20 sene içerisinde bu teknolojiyi kullanım dışı bırakmayı hedefliyor. Dünya üzerinde ise 32 ülke nükleer enerji kullanmaya devam ediyor. Toplam 443 santralde üretilen 370 bin Megawatt enerji dünya elektrik ihtiyacının yüzde 18’i karşılıyor. Ancak özellikle Avrupa ülkeleri başta rüzgar enerjisi olmak üzere alternatif enerji kaynaklarını desteklemek için harekete geçmiş durumda.

Enerji üretiminde ülkelere göre nükleerin payı

Ülke adı       yüzde

 1. Fransa         78
 2. Litvanya       72
 3. Slovakya      55
 4. Belçika         55
 5. İsveç            51
 6. İsviçre                    40
 7. Almanya       32
 8. Japonya       29
 9. ABD   19
 10. İngiltere        19
 11. Rusya 15
 12. Hollanda       4
 13. Brezilya        3
 14. Hindistan      2
 15. Çin     2

Kaynak: IAEA

Ülkelere göre nükleer santral adedi

Ülke   Santral        Güç   Yapımı         Güç

Adı     Adedi           (MW)  Sürüyor       (MW)

 1. ABD             104    99.210          –         –
 2. Fransa         59      63.363          –         –
 3. Japonya       56      47.839          1        866
 4. Rusya           31      21.743          4        3775
 5. İngiltere        23      11.852          –         –
 6. K.Kore         20      18.810          –         –
 7. Kanada        18      12.599          –         –
 8. Almanya       17      20.339          –         –
 9. Ukrayna       15      13.107          2        1900
 10. Hindistan      15      3040             8        3608

Kaynak: IAEA